4 thay đổi trong phiên bản cập nhất mới nhất của Facebook AdsFacebook Ads năm 2018 sẽ có rất nhiều thay đổi đặc biệt là trong cách đọc chỉ số Facebook Ads. Theo đó, các nhà quảng cáo sẽ phải có cái nhìn mới trong các quảng cáo hàng ngày. Cùng tìm hiểu những thay đổi vềbản cập nhật mới nhất của Facebook Ads trong năm 2018.

Facebook Ads có nhiều thay đổi trong bản cập nhật mới

1. Thay đổi về Labels( nhãn)

Facebook đang ngày càng trở nên minh bạch nên các số liệu trong trình Facebook Ads dự kiến sẽ được gắn các nhãn estimated” hoặc “in development” để theo dõi. Bạn sẽ tìm thấy chúng trong những bản cập nhật mới nhất của Facebook.

2. Estinated

Facebook nói rằng các số liệu được ước tính dựa trên các “chỉ số mẫu mà họ đã thu thập được” và nó rất “khó để định lượng chính xác được”. Facebook sử dụng reach ( một chỉ số quen thuộc với các nhà quảng cáo Facebook Ads) như một ví dụ minh hoạ cho điều trên.

3. In Development

Facebook sẽ thêm một vài các chỉ số mới trong đợt cập nhật mới và do đang trong quá trình test nên nó sẽ được gắn nhãn In Development. Và do còn đang trong quá trình thử nghiệm nên có thể sẽ vẫn có sự thay đổi.

4. Removing Metrics

Trong năm 2018, Facebook sẽ bỏ đi một số các chỉ số mà Facebook cảm thấy dư thừa, lạc hậu hoặc hiếm khi sử dụng như Actions, People Taking Action, Cost per Any Action, Amount Spent Today, Button Clicks, Canvas Component Time Percentage, Carousel Card breakdown for conversion metrics, Link Click Destination, Mobile App Actions Conversion Value, …..